Vedvik taksering er din samarbeidspartner når det er
behov for taksering, kontroll eller konsulenttjenester innenfor
bygg og eiendom.

Takst og
byggvurdering

 

Våre tjenester

Verditaksering

Vi utfører verditakster, verdivurderinger og forhåndstakster.

Reklamasjonstakst

Vi kan bistå med reklamasjonsrapporter i forbindelse med eierskifte av eiendom.

Byggelånskontroll

Vi kan påta oss rollen som byggelånskontrollør i forbindelse med byggelån.

Tilstandsanalyse

Vi kan utarbeide tilstandsrapporter og boligsalgsrapporter ihht NS 3600 og NS 3424

Uavhengig kontroll

Vi utfører uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet ihht plan- og bygningsloven.

Skadetakst

Vi utfører ordinære skadetakster og naturskadetakster.

 
Termografi

Vi kan bistå med termografi der det er behov for å avdekke luftlekkasjer og/eller kuldebroer i bygg,

Trykktest/Tetthetsmåling

Vi utfører tetthetsmåling av bygninger med størrelse inntil 10.000 m3 etter den anerkjente blowerdoor metoden.

 

OM OSS

Vedvik taksering er et enkeltmannsforetak som ble etablert i 2014, og drives av Marius Vedvik. Firmaet har som visjon å levere objektive vurderinger med god faglig kvalitet.
 

Firmaet har etablert seg som et anerkjent konsulentselskap med flere faste kunder i hele Vestfold. Oppdragsgivere er privatpersoner, eiendomsmeglere, banker, forsikringsselskaper, byggmestere, eiendomsutviklere og større utbyggere. Ta kontakt for referanser.

Marius Vedvik
Byggmester/takstingeniør
 

Kontakt

Vedvik
taksering

 

© 2019 by Vedvik taksering